سایز 200×100 سانتیمتر

تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر

ابعاد استاندارد اولیه تشک یکنفره سایز 100 در 200 سانتیمتر است. 100 عرض تشک و 200 طول تشک می‌باشد. ارتفاع تشک ایپک وابسته به نوع مدل می‌تواند از 22 سانتیمتر تا 32 سانتیمتر متغیر باشد.

در حال نمایش 16 نتیجه